Uslovi korišćenja- KASADOO


Pristupanjem i korišćenjem KASADOO web-sajta prihvatate i slažete se sa svim stavkama i pravilima definisanim u ovom ugovoru. Prilikom korišćenja usluga ovog sajta, prihvatate i slažete se sa svim pravilima ponašanja kao i uputstvima vezanim za date usluge koji mogu biti objavljeni i modifikovani vremenom. Sva pravila ponašanja kao i uputstva se nalaze u dokumentu o pravilima koriščenja. Svako učešće kao i svaki vid korišćenja ovog sajta predstavlja neopozivo prihvatanje ovog ugovora. Ako se ne slažete sa prethodno definisanim pravilima molimo vas da ne koristite ovaj web-sajt.
 • Sve informacije na ovom sajtu su napisane u najboljoj nameri, kako bi se omogućilo putnicima da bolje razumeju turističke destinacije širom sveta. Ovaj sajt sa svim svojim komponentama je informativnog karaktera; ovaj sajt neće biti odgovoran za ma koju grešku ili omašku u ponuđenim informacijama. Ovaj web-sajt neće biti odgovoran za bilo koje neprijatnosti prilikom ili posle korišćenja samog sajta.
 • Celokupan sadržaj sajta je originalan (uključujući članke i fotografije); mi ne dozvoljavamo našim dopisnicima da koriste članke napisane na drugim web-sajtovima (niti delove članka) niti da nam šalju tuđe fotografije. Ukoliko imate osnovu da verujete da bilo koji deo članka (ili ceo članak) ili bilo koji deo sajta nije autentičan molimo vas da nas kontaktirate preko kontakt sekcije na vrhu stranice.
 • Svi članci na ovom sajtu su autentični i napisani od strane dopisnika širom sveta pa samim tim podležu autorskim pravima. Nikakav vid duplikacije, ili ponovne publikacije kompletnog članka (ili dela članka) nije dozvoljen. Nikakav vid duplikacije ili ponovne publikacije bilo koje fotografije ili videa nije dozvoljen. Ako primetite bilo koji članak ili deo članka na nekom drugom mestu, molimo vas da nas kontaktirate preko kontakt sekcije na vrhu strane.
 • KASADOO veb-sajt omogućava svojim dopisnicima da objave svoje e-mail adrese na sajtu. Svi posetioci sajta mogu kontaktirati naše dopisnike ako žele da saznaju više o destinaciji ili ukoliko su zainteresovani za turističke ture. Trenutno, KASADOO sajt se bavi samo objavljivanjem informacija vezanih za turističke destinacije i apsolutno ne snosi nikakvu odgovornost za moguća neprijatna iskustva prilikom kontakta sa bilo kojim od naših dopisnika.
 • KASADOO veb-sajt je platforma koja omogućava dopisnicima iz celog sveta da objave svoje viđenje njihovog grada, mesta ili sela. KASADOO veb-sajt nije u mogućnosti da poznaje sva pravila i zakone vezane za sve države, gradove i mesta u svetu. Samim tim, nismo odgovorni (veb-sajt KASADOO) u slučaju da dođe do kršenja ma koje lokalne politike, pravila ili zakona vezanih za objavljivanje fotografija, informacija, ili ma kakvog zakona o žaštiti autorskih prava. Insistiramo na tome da se naši dopisnici informišu po ovom pitanju, kao i da obaveste bilo usmeno ili pismeno svaku instituciju za koju se objavljuje članak kao i da dobiju bilo usmeno ili pismeno odobrenje za objavljivanje. U slučaju da smatrate da je određeno pravilo ili zakon prekršen sa bilo kojim sadržajem na našem veb-sajtu, molimo vas da nas u najkraćem roku o tome obavestite tako da taj sadržaj možemo u najkraćem roku ukloniti.
 • Na ovom sajtu se nalaze reklame za koje je sajt KASADOO plaćen. Reklame su jedan od izvora prihoda koji je neophodan za održavanje sajta. Iako sajt KASADOO obraća punu pažnju na sadržaj reklama koji se može naći na našem sajtu, ovaj sajt neće biti odgovoran za bilo koju nelagodnost u vezi sa reklamama. Na ovom sajtu možete naići na AdSense reklame kao i druge vidove reklama.
 • Ovaj web-sajt prikuplja lične podatke i koristi cookies (kolačiće). Elementarni podaci se procesuiraju (broj poseta, trajanje posete, itd; koristi se takođe i Google Analytics alat) koji neće biti obelodanjeni trećim licima u ma kojoj prilici.
 • KASDOO web-sajt omogućava korisnicima sajta da postavljaju komentare i da dele svoja iskustva vezana za posećenu destinaciju. Ovaj web-sajt neće biti odgovoran za bilo kakav komentar napisan od strane ma kog posetioca sajta. KASADOO web-sajt zadržava svako pravo da bez ikakve najave obriše ma koji komentar ili članak koji mi (KASADOO) smatramo neprikladnim.
 • Korišćenje sajta je besplatno a sadržaj je prilagođen svim uzrastima.
 • U ekstremnim slučajevima sajt može biti nedostupan iz tehničkih razloga.
 • Sve informacije dostupne na sajtu su objavljene pod pretpostavko da su tačne i istinite. Sajt nije odgovoran ako to nije slučaj.
Kontakt