Nazad

Rim:Imperijalni forumi u Rimu

Imperijalni forumi u Rimu

Imperijalne forume čine monumentalni trgovi koje su gradili imperatori Rima u periodu od 46 godine p.n.e. do 113 godine n.e. Ovi forumi su predstavljali kulturne, religijske i političke centre nekadašnjeg carstva.

Cezarov forum
Prvi imperijalni forum je izgradio Gaj Julije Cezar 46 godine p.n.e. Služio je kao zamena za rimski forum, pa se tako centar kultunog, religijskog i političkog života preselio na novo izgrađeni trg koji je ujedno služio za veličanje Cezarove moći i dominacije. Na trgu se nalazio hram posvećen boginji Veneri, jer je sam Cezar tvrdio da je njen predak. Ispred hrama je bila postavljena statua Cezara na konju Aleksandra Makedonskog, Bucefalusu. Lokacija foruma je odabrana sa namerom jer se nalazila u samoj blizini Kurije (Curia), sedišta senata a time i centra moći nekadašnjeg carstva. Kuriju je Cezar obnovio, nakon što je stradala u požaru, kada je i sproveo određene izmene kako bi se sedište prilagodilo novo nastalom forumu.


Avgustov forum
Oktavijan Avgust (prvi rimski imperator) je nakon pobede u bitci Filipi 42 godine p.n.e., kada je zajedno sa Markom Antonijem pobedio Cezarove ubice, Bruta i Kasija, i time osvetio Cezarovu smrt, obećao da će sagraditi hram Marsa Osvetnika (Marte Ultore). Hram je zvanično otvoren nakon 40 godina. Marsov hram se naslanjao na jako visoke zidove koji su očuvani i vidljivi i danas. Na trgu su se nalazile „esedre“, polukružni pokriveni prostori koji su služili za sudske procese. Sve to je obogaćeno statuama ličnosti iz rimske istorije i članovima porodice Julije, kao i statuama Enee i Romola. Ceo kompleks je podignut kako bi slavio novo zlatno doba koje je započeto vladavinom imperatora Avgusta.


Forum mira
Pod vladavinom imperatora Vaspesijana  (vladao je od 69 godine n.e. do 79 godine n.e.) biva izgrađen veliki trg, potpuno odvojen od Cezarovog i Avgustovog foruma i kako nije imao isti karakter kao prethodni forumi nije se zadugo ni smatrao jednim od njih. Čak je i sama forma trga bila drugačija: više je delovao kao muzej na otvorenom jer je u centru imao uređenu baštu sa kadama i postoljima za statue. Spomenik je izgrađen u čast osvajanja Jerusalima. U njemu je kasnije smeštena čuvena Forma Urbis Romae, mermerna mapa drevnog Rima koja datira iz perioda vladavine imperatora Severiana (treći vek n.e.).

Forum Nerva
Domicijan (rimski imperator od 81 godine n.e. do 96 godine n.e.) je odlučio da ujedini prethodna dva foruma, Cezarov i Avgustov, sa forumom mira tako što je izgradio veliki trg koji je predstavljao direktnu spojnicu. Na ovom ograničenom prostoru Domicijan je sagradio hram posvećen boginji Minervi, koju je smatrao svojom zaštitnicom. Zbog njegove smrti forum je zvanično otvorio Nerva koji je forumu dao svoje ime.

Trajanov forum
Smatra se da je Domicijanov projekat bio daleko kolosalniji od gradnje samo jednog foruma koji je izgrađen za vreme njegove vladavine. Namera mu je bila da se povežu trgovi Kapitol i Kvirinale i time zatvori dolina foruma i ograniči postor za eventualne buduće monumentalne komplekse.
Trajan (rimski imperator koji je vladao od 98 godine n.e. do 117 godine n.e.) je uspeo da nastavi i završi započeti projekat sa gradnjom novog foruma koji je finansirao iz svojih osvajačkih pohoda Dakije a ukrasi na forumu su bili simboli njegovih vojnih pobeda. Radovi koji su sprovedeni su bili impresivni a obuhvatali su: iskopavanja neophodna za izgradnju novog foruma, obnova hrama posvećenog Veneri, dodavanje takozvane bazilike Argentarije Cezarovom forumu, rez na Kvirinale brdu zbog izgradnje Trajanovih tržnica. Trg foruma je zatvoren bazilikom Ulpia iza čijih leđa se nalazio Trajanov stub. Ispred bazilike se nalazila statua konjanika imperatora Trajana. Ovo je ujedno poslednji ali i najveći imperijalni forum u Rimu.

Muzej imperijalnih foruma
Danas je forume moguće posetiti kroz muzej koji je otvoren 2007 godine. On obuhvata ostatke nekadašnjih foruma zajedno sa Trajanovim tržnicama i predstavlja muzej posvećen antičkoj arhitekturi. Unutar njega su izložene i skulpture koje su pronađene u iskopinama foruma a čijem su sjaju nekada doprinosile.

Cena karata za imperijalne forume u Rimu
Regularna cena karte je 14 eura (€).
Snižena cena karte je 12 eura (€), (za osobe izmežu 6 i 25 godina, osobe starije od 65 godina)
Besplatan ulaz: za rezidente grada Pariza, za osobe sa invaliditetom i njihove pratioce.
Pre nego što se odlučite da posetite ovu destinaciju savetujemo vam da proverite cene na zvaničnom vebsajtu mazeja imperijalnih foruma.

Radno vreme imperijalnih foruma u Rimu
Od utorka do nedelje radno vreme je: 09:00 – 19:30h.
24. i 31. decembra radno vreme je: 09:00 – 14:00h.
Zatvoreno: ponedeljkom, 1. januara, 25. decembra, 1. maja.
Pre nego što se odlučite da posetite ovu destinaciju savetujemo vam da proverite radno vreme na zvaničnom vebsajtu mazeja imperijalnih foruma.

Interesantne činjenice

  • Rimski forum ne pripada grupi imerijalnih foruma jer je to gradski trg izgrađen u šestom veku p.n.e. kada je Rim bio republika.
  • Za vreme fašističkog režima u Italiji biva otvorena takozvana Via dell'Impero (ulica carstva – sadašnja trasa ulice imerijalnih foruma) koja je bila namenjena za vojne parade. Ipak tu je održana jedino parada za proslavu Republike Italije (posle pada fašističkog režima).

Kontakt
Kasadoo.com koristi kolačiće za poboljšanje i personalizaciju sadržaja i oglasa. Saznajte više o kolačićima i kako izbeći praćenje na našoj stranici Politika privatnosti.
U redu